•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Keresés


Reklám

Újdonságok - Könyvek

ÉNEK-ZENE, HANGSZEROKTATÁS - Furulyamuzsika Összeállította: Filip Ignác

A tanulás mit sem ér kellő gyakorlás nélkül. A Furulyamuzsika a furulyaiskola dallamanyagának többszólamú letétje. Ezt a zeneanyagot régizene-együttesek és kórusok egyaránt hasz­nál­hatják, elsősorban magyar, angol, olasz, francia reneszánsz zenén, magyar gyermekdalokon és népdalokon, valamint a klasszikus zeneirodalom néhány közismert témáján alapszik.

Terjedelem: 140 oldal

Formátum: 210x297 mm, spirálkötés

Cikkszám: KL12

Bruttó ár: 2 059 Ft
ÉNEK-ZENE, HANGSZEROKTATÁS - Gitáriskola Összeállította: Gáspár Attila

A gitár a XIII. századtól napjainkig igen nagy utat tett meg. Igazi diadalútja a XX. században kezdődött a Beatles-együttes színre lépésével. E népszerű hangszer megszólaltatásához nyújt segítséget ez a könyv.

Terjedelem: 106 oldal
Formátum: 210x297 mm, spirálkötés

Cikkszám: KL9

Bruttó ár: 2 059 Ft
GYERMEKJÁTÉKOK - Ki játszik ilyet? Szerző: Baka Judit

Mi a játék? Ha a kérdést száz embernek tennénk fel, biztosan százféle feleletet kapnánk. A könyv röviden bemutatja a játékelmélet alapjait és néhány, a játékok elsajátításához szükséges gyakorlatot közöl. Ezután következik a több mint ezer játék (szabadtéri, tantermi, tréfás, kiránduláson alkalmazható, népi játékok) leírása és rajzos ábrázolása.

Terjedelem: 168 oldal
Formátum: 210x260 mm, kartonált

Cikkszám: KL8

Bruttó ár: 2 404 Ft
INFORMATIKA - Bevezetés a C programozási nyelvbe Szerző: Avornicului Mihály

A könyv betekintést nyújt a C programozási nyelvbe. Főbb fejezetei: a C nyelv alapelemei, utasítások, tömbök és mutatók, előfeldolgozás, függvények (ezen belül részletezi a para­mé­ter­átadást, a tárolási osztályokat, a függvényekre mutató pointereket és a fő függ­vényt), összetett adatszerkezetek, állományok, klasszikus algoritmusok, rekurzió, dinamikus adatszerkezetek.
Ajánljuk az informatika, a programozás iránt érdeklődőknek.

Terjedelem: 244 oldal
Formátum: 170x240 mm, kartonált

Cikkszám: KL13

Bruttó ár: 1 829 Ft
INFORMATIKA - Programozási nyelvek és környezetek Szerző: Avornicului Mihály

A könyv célja, hogy bevezesse az olvasót a programozási nyelvekbe, az objektumorientált programozás világába, és példákon keresztül hozzásegítse e manapság igen népszerű és nélkülözhetetlen tudományág minél mélyebb szintű elsajátításához.

Terjedelem: 214 oldal
Formátum: 170x240 mm, kartonált

Cikkszám: KL14

Bruttó ár: 1 829 Ft
NÖVÉNYTERMESZTŐKNEK - A növénykórtan alapjai Szerző: Bartók Katalin

A könyv az alapvető növénykórtani ismeretek mellett a rendszertani beosztás alapján tár­gyalja a különböző növénybetegségeket.
Jól használható a kiskerteket vagy ültetvényeket támadó betegségek azonosítására, és a növényvédelmi eljárások kiválasztására.
Az esztétikus megjelenést a sok szép színes fotó biztosítja, a 164 ábrából 68 színes, a többi fekete-fehér.

Terjedelem: 234 fekete-fehér + 20 színes oldal
Formátum: 205x260 mm, kartonált

Cikkszám: KL24

Bruttó ár: 3 784 Ft
PEDAGÓGUSOKNAK - A beszédfejlesztés tanítói kézikönyve Szerzők: Toró Jolán, Tánczos Ibolya

Gyakran tapasztaljuk, hogy kapkodó, tétovázó, zavart lett nyelvünk dallama; bizonytalan, gyakran idegen mintát követ a szórend és a hangsúly. Hígul, lazul nyelvünk okkal magasztalt tömörsége. Hogy mindez ne így legyen, arról mi tehetünk elsősorban!
A beszédfejlesztés az I-IV. osztályban tanítói tevékenység is, amelynek a kisiskolások szóbeli nyelvhasználatát, elhangzó beszédét a köznyelvi kiejtésnek, a kommunikációs normáknak megfelelően kell fejlesztenie.

Terjedelem: 168 oldal
Formátum: 170x240 mm, kartonált

Cikkszám: KL17

Bruttó ár: 1 599 Ft
PEDAGÓGUSOKNAK - Anyanyelv - pedagógia Szerző: Fóris-Ferenczi Rita

A könyv egyetemi hallgatók, tanárjelöltek és tanárok részére készült, és az anyanyelvoktatás kér­dé­seivel foglalkozik. Problémafelvetéseiben elsődlegesen azokra a tapasztalatokra épül, ame­lyek a módszertan tanítása során leszűrődtek, s ezek közül főként azokat az elméleti isme­rete­ket helyezi előtérbe, amelyek folyamatosan akadályozhatják a továbblépést, azaz magát a tanulást.

Terjedelem: 240 oldal
Formátum: 170x240 mm, kartonált

Cikkszám: KL18

Bruttó ár: 1 944 Ft
PEDAGÓGUSOKNAK - Ép test, ép lélek Tanítói kézikönyv és egészségtanórán felhasználható játékgyűjtemény

Szerzők: dr. Kónya-Hamar Zsuzsanna, Baka Judit

Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota, s nem pusztán a betegség vagy a rokkantság hiánya – állítja a WHO.
A tanítói kézikönyv az azonos című munkáltató tankönyvhöz kapcsolódik, és emellett az egész­ségtanórán használható játékgyűjteményt is tartalmazza.

Terjedelem: 100 oldal
Formátum: 200x260 mm, kartonált

Cikkszám: KL16

Bruttó ár: 1 484 Ft
PEDAGÓGUSOKNAK - Hogyan oldjunk meg aritmetikai feladatokat Szerző: Tuzson Zoltán

Ahogy evés közben jön meg az étvágy, ugyanúgy a feladatok megoldása által kedveljük meg a matematikát. A könyv az aritmetikai feladatok általános és sajátos feladatmegoldási módszereinek tanulmányozásával foglalkozik. Több mint 500 feladatot tartalmaz olyan témakörökből, melyek közel állnak a tanulók világához, nem igényelnek felsőbb matematikai ismereteket, gondolkodtatóak, érdekesek és játékosak.

Terjedelem: 280 oldal
Formátum: 170x240 mm, kartonált

Cikkszám: KL23

Bruttó ár: 2 519 Ft
ajaxdiv
x
Információk: info@kelettanert.hu
x

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet kíván
minden kedves partnerének a Kelet-Tanért Kft!